c/o Kiruna

Projektledare: Tone Hamlin och delprojektledare Emma Graméus

Finansiärer: Kiruna Kommun, LKAB, Sparbanken Nord och Region Norrbotten.

Projektperiod: 2018-2020

Projektet c/o Kiruna har till uppdrag att skapa attraktivitet i befintliga stadskärnan, men också att fungera som en testplattform för aktiviteter som kan tas med i utveckling av den nya stadskärnan. Fysiskt befinner sig projektet centralt i Kirunas nuvarande stadskärna, i en lokal som kallas för Navet. Här hittar du information om stadsflytten, innovation och inspiration. En mötesplats för och med Kirunaborna.

Finansiärer
Samarbetspartners
Resurs 1.png
Artboard1.png

© 2019 Heja Kiruna | Proudly created by Sigmar & Tromb