Kirunabo

Innovationsteam: Projektledare Emma Jonsson, processledare Samir Mujagic och projektutvärderare från Umeå Universitet Sanna Bergman

Finansiärer: Kiruna kommun och Vinnova

Projektperiod: 2018-2019

Kirunabo har via utforskande och medskapande metoder involverat medborgare i arbetet med stadsomvandlingen och kommunala medborgardialoger. Tillsammans med lokala initiativtagare har projektet deltagit i skapandet av nya fysiska mötesplatser som bygger på sociala aktiviteter och gemensamma intressen hos deltagarna. Mötesplatserna har testats i Kirunas befintliga centrum för att se vilka behov som finns och faktorer som behövs för att bygga en ny centrumkärna ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Kirunabo har arbetat för att bryta utanförskap och motverka segregation, så att fler medborgare inkluderas och känner glädje och delaktighet i stadsutvecklingen. 

Finansiärer
Samarbetspartners
Resurs 1.png
Artboard1.png

© 2019 Heja Kiruna | Proudly created by Sigmar & Tromb