Ett kreativitetens hus i Kiruna

Projektet c/o Kiruna har fokuserat på företag verksamma inom kulturella- och kreativa näringar.

En aktivitet har varit att kartlägga företagens behov och utmaningar men även belysa hur branschen kan bidra till attraktivitet i både Kirunas nuvarande och kommande centrum. 

 

Projektet har genomfört en kartläggning med djupintervjuer med lokala företag och kompletterat med workshops. 

Det här har företagen sagt så här långt

Samverkan inom kulturella och kreativa företag behövs i Kiruna.

 

I dag är det svårt att hitta samlad information
om utbud och vad som händer. 

 

Ekonomin är en utmaning, dyrt att flytta från gamla till nya centrum och svårt att finansiera anpassade lokaler.

 

Små företag efterfrågar en gemensam plattform
att sälja ifrån och samverka kring.

Ett nytt centrum är spännande och samverkan krävs för att för att skapa en mångfald av produkter och tjänster.

 

Kreativa och affärsmässiga mötesplatser efterfrågas.

 

En gemensam plats kan utveckla företagen.

 

En gemensam plats för kulturella och kreativa företag kan på ett samlat sätt visa Kirunabor och besökare kreativitet, mångfald och variation.

Varför just Kiruna?

Kiruna är en ung stad men med ett historiskt arv av kulturella utryck och konstformer som följt stadens utveckling och framväxt. 

Kiruna har ett kulturhistoriskt arv som grundar sig från första gruvdisponenten Hjalmar Lundboms ambition om ett mönstersamhälle med både tekniska och humanistiska värden. Det har tagit sig utryck i konst och konstnärlig gestaltning, arkitektur, litteratur och musik vilka fortsätter att utvecklas i det nya Kiruna.

 

I Kiruna finns en stor andel företag inom KKN-företag*. Enligt inventering från Region Norrbotten, har Kiruna strax under 200 företag som räknas in under den benämningen och branschen är med det tredje störst i länet efter Luleå och Piteå.

* Här ses kulturella och kreativa näringar som arkitektur, bildkonst, media-/kommunikationsbyråer (webb/app/3D/VR/AR), design (kläder, smycken, grafisk form, hantverk/slöjd), foto, film/tv, litteratur, musik/ljud,  press, scenkonst, spel/gamification, turism/besöksnäring. (Regional agenda för KKN 2018-2021 , Region Norrbotten).

Varför ett kreativitetens hus?

En gemensam yta avser att skapa förutsättningar för att:

> Utveckla det egna skapandet. 

 

> Utvecklar företagande och entreprenörskap inom kulturella
och kreativa företag.

 

> Skapa förutsättningar för nyskapande mellan konstformer
och kreativa uttryck samt övriga branscher.

 

> Bidrar till attraktiv stadsutveckling för handel, besöksnäring och Kirunabor

 

> Synliggöra förebilder och karriärval för unga. 

 

> Bidra till breddat och hållbart näringsliv.

 

> Skapa en kostnadseffektiv affärsmodell som gör det möjligt
för mindre företag att etablera sig centrumnära.

Vill du vara med och göra det möjligt?

Finansiärer
Samarbetspartners
Resurs 1.png
Artboard1.png

© 2019 Heja Kiruna | Proudly created by Sigmar & Tromb