Finansiärer
Samarbetspartners
Resurs 1.png
Artboard1.png

© 2019 Heja Kiruna | Proudly created by Sigmar & Tromb

Projekten Kirunabo & c/o Kiruna har båda två handlat om att bidra till ett levande Kiruna där alla kirunabor inkluderas.

När vi nu går in i vår slutfas och ska upphöra som projektform, så vill vi kunna visa och sprida alla goda initiativ och resultat som samlats och testats under projekttiden. I det föddes idén om att göra en konferens som är mer av en festival - där hela Kiruna står i centrum. Vi bjuder därför in till en stolthetskonferens dit alla är välkomna.
 
Heja Kiruna! 

c/o Kiruna

Projektet c/o Kiruna har till uppdrag att skapa attraktivitet i befintliga stadskärnan, men också att fungera som en testplattform för aktiviteter som kan tas med i utveckling av den nya stadskärnan. Fysiskt befinner sig projektet centralt i Kirunas nuvarande stadskärna, i en lokal som kallas för Navet. Här hittar du information om stadsflytten, innovation och inspiration. En mötesplats för och med Kirunaborna.

 

Projektledare: Tone Hamlin och delprojektledare Emma Graméus

Finansiärer: Kiruna Kommun, LKAB, Sparbanken Nord och Region Norrbotten.

Projektperiod: 2018-2020

Kirunabo

Kirunabo är ett socialt innovationslabb som undersöker och testar verksamheter som kan skapa sociala mötesplatser i Kiruna, framförallt i lokaler/platser som står tomma på grund av stadsomvandlingen. Syftet med projektet är att motverka segregation, bidra till inkludering och samhällsdialog samt förbättra samhällsservicen för ungdomar, småbarnsföräldrar och nyanlända i Kiruna. Play Hub, Mat & Prat, Lekfull mötesplats, Idéstudion, Musik & musikskapande och Arktisk odling är några av de koncept som framkommit under projektets gång.

 

Projektledare: Emma Jonsson & Samir Mujagic

Finansiärer: Kiruna kommun och Vinnova

Projektperiod: 2017-2019